Sutra Lotosu Cudownego Prawa

Kategoria: 

Sutra Lotosu Cudownego Prawa
Bezkresne Wrota Bodhisattwy Kandzeon

— O Czczony przez Świat, o posiadający doskonałe znamiona, teraz znowu zapytuję ciebie: Z jakiego powodu syn Buddy, Wielki Kandzeon jest tak nazywany?

Czczony przez Świat powiedział:

Słuchaj zatem żywotu Kandzeon.

Na każde wezwanie skądkolwiek pochodzi on odpowiada, jak ocean głębokie są jego święte ślubowania, przez wieki niezliczonym Buddom poza ziemską myślą służył prawdziwie i wielkie ślubowania czystości na zawsze złożył.

Gdy ludzie słysząc jego imię i widząc jego postać z pokornym oddaniem przyjmują go w swe serce, we wszystkich światach wszystkie formy zła znikają.

I choćby w czeluść ognia wróg chciał zepchnąć człowieka, gdy tylko zatrzyma swą myśl na wielkiej mocy Bodhisattwy Magasattwy Kandzeon czeluść ognia przemieni się w chłodne jezioro.

Choćby w niebezpieczeństwie życia był rozbitek na bezmiernym oceanie ze strony (??? co ze strony), węży, ryb lub złych istot, gdy tylko zatrzyma myśl swą na wielkiej mocy Kandzeon, całe morze okaże od razu współczucie.

Choćby ze szczytu Góry Sumeru wróg chciał zrzucić człowieka, gdy tylko zatrzyma myśl swą na wielkiej mocy Kandzeon, jak słońce pozostanie wysoko.

I choćby upadł ścigany po górze przez ludzi niegodziwych, gdy tylko zatrzyma myśl swą na wielkiej mocy Kandzeon nawet włosa z głowy nie straci.

Choćby otoczony przez wrogów, zagrożony przez nich śmiercionośną bronią, gdy tylko człowiek myśl swą zatrzyma na wielkiej mocy Kandzeon, od razu w ich sercach zagości współczucie.

Choćby na placu egzekucji już stał prześladowany przez tyranów człowiek, gdy tylko utwierdzi myśl swą na wielkiej mocy Kandzeon, dłoń kata będzie zatrzymana.

Choćby spętany, choćby w więzieniu zakuty w kajdany, gdy tylko człowiek myśl swą zatrzyma na wielkiej, świętej mocy Kandzeon, uwolniony zostanie z kajdan i pęt.

Choćby krzywda groziła ze strony magii czy trucizn, moc Kandzeon, gdy tylko człowiek myśl swą zatrzyma na niej, wszelką złość od niego odwróci.

Choćby człowiek napotkał złośliwe demony, złe duchy ziejące jadem, moc Kandzeon, gdy tylko zatrzyma swą myśl na niej, daleko złe istoty odrzuci.

Choćby otoczony przez dzikie bestie z ostrymi kłami, szpony i pazury, moc Kandzeon, gdy tylko człowiek myśl swą zatrzyma na niej, przepędzi je na wszystkie strony.

Choćby atakowany przez jadowite węże lub skorpiony, moc Kandzeon, gdy tylko człowiek myśl swą zatrzyma na niej, do ucieczki w przestrachu je zmusi.

Choćby oberwanie chmury rozdzierane grzmotem zamieniało wszystko w rwący strumień, wezwanie mocy Kandzeon w mgnieniu oka niebiosa uciszy.

Obarczonego nieszczęściem, dręczonego nieustannym bólem, który odda się we współczujące ramiona Kandzeon, Bodhisattwa Mahasattwa pełen mądrości pradżni uwolni ze wszystkich trosk i ziemskich zmartwień.

Kandzeon jest obdarzony wszelką cudowną mocą, wprawiony w wiedzy i zręcznych środkach i we wszystkich krainach dziesięciu kierunków nie istnieje miejsce, w którym by się nie przejawiał. Różne złe ścieżki istnienia: piekieł, złych duchów, dzikich zwierząt, wszelkie złe sposoby życia, wszystkie cierpienia pochodzące z narodzin, starości, choroby i śmierci, wszystko to będzie zniweczone.

Wielki Kandzeon Bodhisattwa cały świat oglądający w Prawdzie, wolny od skalań, wszechwiedzący, pełen miłości i współczucia, niech zawsze będzie czczony śpiewem.

Jest on czystym nieskazitelnym blaskiem, jak słońce swą mądrością wszelkie ciemności rozprasza, odwracając wszelkie złe skutki ognia i wiatru, świat cały wypełnia wszechoświecającym światłem.

Jego ciało miłości utrzymywane pod kontrolą, niczym grzmot wstrząsa wszechświatem, jego myśl Wielkiego Współczucia jest jak obłok spuszczający deszcz - nektar Dharmy co gasi płomienie wszelkich złych namiętności.

Jeśli człowiek gnębiony w niewoli lub zagrożony jest przez sąd, niech zatrzyma tylko swą myśl na wielkiej mocy Kandzeon, a wszyscy wrogowie pierzchną w popłochu.

Jest on wszechprzenikającym głosem, obejmującym cały świat, głosem Brahmy, głosem oceanu, przewyższającym wszystkie głosy świata, w nim więc niech zawsze nasza myśl przebywa.

Niech nigdy nie pojawia się zwątpienie w Kandzeon Bodhisattwę Mahasattwę, całkowicie czystego i świętego, który jest prawdziwym schronieniem, opiekunem w zmartwieniu, śmierci i niedoli.

Oto posiadacz wszelkich mocy spoglądający na wszystko okiem współczucia, jak ocean mieści w sobie działające moce, godny wiecznej czci i oddania.

Wówczas Bodhisattwa Mahasattwa Dharanindhara powstał ze swego miejsca i zwrócił się do Buddy tak:

— O Czczony przez Świat, ci którzy teraz słyszą o Kandzeon wiele zasług zyskali, bo oto jego życie w doskonałym działaniu zostało przedstawione, oto życie przejawiającego się we wszystkich kierunkach, obficie obdarzonego wszelkimi cudownymi mocami.

Gdy Budda wygłosił tę sutrę ukazując jasno żywot i czyny Wszechogarniającego, wszyscy zgromadzeni w liczbie osiemdziesięciu i czterech tysięcy w głębi swych serc ożywili wielkie pragnienie dostąpienia Najwyższego Oświecenia, z którym nic we wszechświecie równać się nie może.

Informacje: 

Opracowanie: Nyogen Nowak