Sutra Amitabhy Buddhy

Tłumacz: 
Kanzen
Kategoria: 

Tak słyszałem. Pewnego razu Czczony Przez Świat przebywał w Śrawasti w lasku Dżety w ogrodzie Anathapindaki, wraz z wielkim zgromadzeniem tysiąca dwustu pięćdziesięciu mnichów oraz wszystkimi arhatami dobrze znanymi zgromadzeniu: Starszym Siariputrą, Mahamaudgaliajaną, Mahakasiapą, Mahakatiajaną, Mahakauśtilą, Rewatą, Suddhipanthaką, Nandą, Anandą, Rahulą, Gawampatią, Pindola-Bharadwadżą, Kalodajinem, Mahakaphiną, Wakkulą, Aniruddhą i wszystkimi innymi wielkimi uczniami.

Byli tam również wszyscy wielcy Bodhisattwowie Mahasattwowie:

Książę Dharmy Mańdziuśri, Adzita Bodhisattwa, Gandhastin Bodhisattwa, Nitiodukta Bodhisattwa, Aniksiptadhura Bodhisattwa i inni wielcy Bodhisattwowie oraz Siakra, Indra Król Dewów — przywódca bogów i wielkie zgromadzenie z wszelkich niezliczonych niebios.

W tym czasie Buddha powiedział Starszemu Siariputrze:

Stąd udając się w zachodnim kierunku wszechświata przez setki miliardów krain Buddhów istnieje świat nazywany Sukhawati — Szczęśliwym. W tej krainie Buddha nazywany Amitabha naucza teraz Dharmy.

Siariputro, z jakiego powodu kraina ta nazywana jest Szczęśliwą? Ponieważ wszystkie istoty tej krainy nie doznają żadnego cierpienia, ale otrzymują wszelkie szczęście, dlatego nazywana jest Szczęśliwą.

Ponadto Siariputro, kraina Sukhawati ma siedem tarasów z siedmioma rzędami drzew palmowych ozdobionych siedmioma łańcuchami dzwonków, wszystkie zrobione z czterech klejnotów, dlatego nazywa się tę krainę Sukhawati.

Ponadto Siariputro, kraina Sukhawati ma jeziora z siedmiu klejnotów wypełnione wodą ośmiu cnót. Dna jezior to piasek z czystego złota. Każde jezioro ma z czterech stron schody ze złota, srebra, lazurytu i kryształu. Ponad nimi wznoszą się pawilony ozdobione złotem, srebrem, lazurytem, kryształem, masą perłową, czerwonymi perłami i carnelian. W stawach są lotosy, tak duże jak koła u wozu. Zielone od zielonego światła, żółte od żółtego światła, czerwone od czerwonego światła i białe od białego światła, delikatne, pięknie pachnące i czyste. Siariputro, urzeczywistnienie krainy Ostatecznej Błogości jest w taki sposób ozdobione cnotą zasługi.

Co więcej Siariputro, w tej krainie Buddhy jest zawsze niebiańska muzyka i ziemia jest z żółtego złota. W sześciu okresach dnia i nocy spada deszcz niebiańskich kwiatów mandarawa i każdego jasnego poranka, każda żywa istota tej krainy z workiem pełnym miriadów wspaniałych kwiatów czyni ofiary setkom tysięcy milionów Buddhów w innych kierunkach. W czas posiłku każdy powraca do swej własnej krainy i po posiłku udają się na spacer.

Siariputro, urzeczywistnienie krainy Ostatecznej Błogości jest w taki sposób ozdobione cnotą zasługi.

Siariputro, w tej krainie są zawsze rzadkie i wspaniałe różnokolorowe ptaki: białe żurawie, pawie i egret, kalawinka i dwugłowe ptaki. W sześciu okresach dnia i nocy stada ptaków śpiewają harmonijnymi i eleganckimi głosami. Ich czyste i radosne dźwięki głoszą pięć korzeni, pięć mocy, siedem aspektów Oświecenia, osiem aspektów Świętej Drogi, i Dharmę taką, jak te. Kiedy żyjące istoty w tej krainie słyszą te dźwięki, zaczynają myśleć o Buddzie, Dharmie i Sandze.

Siariputro, nie mów, że te ptaki urodziły się ptakami, jako zapłata za ich karmiczne przewinienia. Dlaczego? W tej krainie Buddhy nie ma trzech złych dróg odradzania się.

Siariputro, w tej krainie Buddhy nie istnieje nawet nazwa trzech złych dróg, a cóż dopiero ich istnienie! Pragnąc, by dźwięk Dharmy był głoszony szeroko i daleko Amitabha Buddha stworzył przez przemianę stada ptaków.

Siariputro, w tej krainie Buddhy, gdy wieje łagodny wiatr, rzędy klejnotowych drzew i klejnotowych sieci wydają z siebie delikatne i piękne dźwięki, jak sto tysięcy rodzajów muzyki granej w tym samym czasie. Wszyscy, którzy słyszą ten dźwięk, naturalnie ich umysły kierują się ku Buddzie, Dharmie i Sandze.

Siariputro, urzeczywistnienie krainy Ostatecznej Błogości jest tak ozdobione cnotą zasługi.

Siariputro, jak myślisz, dlaczego ten Buddha nazywany jest Amitabhą?

Siariputro, jasność światła tego Buddhy jest niezmierzona. Oświetla wszędzie krainy w dziesięciu kierunkach — bez przeszkód, dlatego nazywany jest Amitabhą. Co więcej, Siariputro, życie tego Buddhy i jego ludzi wydłużone jest przez niezliczone, nieograniczone ilości kalp, z tego powodu nazywany jest Amitajus.

Siariputro, minęło dziesięć kalp, od kiedy Amitabha osiągnął stan Buddhy. Co więcej, Siariputro, ten Buddha ma niezliczone, nieograniczone ilości uczniów, którzy są Śrawakami, wszyscy z nich są Arhatami. Takie samo jest również zgromadzenie Bodhisattwów.

Siariputro, urzeczywistnienie krainy Ostatecznej Błogości jest tak ozdobione cnotą zasługi.

Siariputro, wszystkie żywe istoty narodzone w krainie Ostatecznej Błogości są Awajwartika. Wielu spośród nich, w tym życiu będzie przebywać w stanie Buddhy. Ich ilość jest nieprawdopodobnie wielka, jest niepoliczalna i może być wypowiedziana przez niezmierzone, nieograniczone ilości kalp.

Siariputro, żywe istoty, które to słyszą, powinny ślubować: „Pragnę narodzić się w tej krainie”. Dlaczego?

Ponieważ wszyscy, którzy to osiągną, są nieprześcignionymi i dobrymi ludźmi, którzy spotkają się w jednym miejscu.

Siariputro, by odrodzić się w tej krainie, ktoś nie może mieć tylko kilku dobrych korzeni, błogosławieństw, cnót i przyczynowych związków.

Siariputro, jeśli jest jakiś dobry mężczyzna lub kobieta, który słyszy wypowiedziane słowo „Amitabha” i podtrzymuje w umyśle to imię przez jeden dzień, dwa dni, trzy dni, cztery dni, pięć dni, sześć dni, siedem dni, bez pomyłki z jednym umysłem, wówczas, gdy zbliży się koniec jego życia, pojawi się przed nim Amitabha, z całym Świętym Zgromadzeniem. Kiedy nadchodzi koniec, jego umysł nie dozna upadku i osiągnie odrodzenie w krainie Ostatecznej Błogości Amitabhy.

Siariputro, ponieważ widzę ten pożytek, teraz mówię te słowa: Jeśli żyjące istoty słyszą to, co jest teraz mówione, powinny uczynić ślubowanie: „Pragnę narodzić się w tej krainie”.

Siariputro, tak jak teraz wysławiam niepojęte dobro płynące z zasługi i cnoty Amitabhy, tak na wschodzie jest również Aksiobhia Buddha, Objawienie Sumeru Buddha, Wielki Sumeru Buddha, Światło Sumeru Buddha, Wspaniały Dźwięk Buddha, wszyscy Buddhowie jak ci, niepoliczalni, jak ziarnka piasku w Gangesie. Każdy z nich, w swej własnej krainie ukazuje wielki i długi język, który pokrywa trzy tysiące wielkich tysięcy światów i wypowiada szczere i prawdziwe słowa: „Wy, wszystkie żyjące istoty powinniście wierzyć, wychwalać i czcić niepojętą zasługę i cnotę tej sutry, której ktoś podtrzymujący jest chroniony przez wszystkich Buddhów”.

Siariputro, w południowym kierunku świata jest Buddha o imieniu Księżycowa Lampa, Buddha o imieniu Dobrze Znane Światło, Buddha o imieniu Ramiona Wielkich Płomieni, Buddha o imieniu Lampa Sumeru, Buddha o imieniu Nieograniczony Postęp. Wszyscy Buddhowie tacy jak ci, niepoliczalni jak ziarnka piasku w Gangesie. Każdy z nich, w swej własnej krainie ukazuje wielki i długi język, który pokrywa trzy tysiące wielkich tysięcy światów i wypowiada szczere i prawdziwe słowa: „Wy, wszystkie żyjące istoty powinniście wierzyć, wychwalać i czcić niepojętą zasługę i cnotę tej sutry, której ktoś podtrzymujący jest chroniony przez wszystkich Buddhów”.

Siariputro, w zachodniej części świata jest Buddha o imieniu Niezmierzone Życie, Buddha o imieniu Niezmierzone Objawienie, Buddha o imieniu Nieograniczony Sztandar, Buddha Wielkiego Światła, Buddha o imieniu Wielka Jasność, Buddha o imieniu Klejnotowe Objawienie, Buddha o imieniu Czyste Światło. Wszyscy Buddhowie tacy jak ci, niepoliczalni jak ziarnka piasku w Gangesie. Każdy z nich, w swej własnej krainie ukazuje wielki i długi język, który pokrywa trzy tysiące wielkich tysięcy światów i wypowiada szczere i prawdziwe słowa: „Wy, wszystkie żyjące istoty powinniście wierzyć, wychwalać i czcić niepojętą zasługę i cnotę tej sutry, której ktoś podtrzymujący jest chroniony przez wszystkich Buddhów”.

Siariputro, w północnej części świata jest Buddha o imieniu Płonące Ramiona, Buddha o imieniu Najwyższy Zwycięski Dźwięk, Buddha o imieniu Trudny Do Zranienia, Buddha o imieniu Słoneczne Narodziny, Buddha o imieniu Świetlista Sieć. Wszyscy Buddhowie tacy jak ci, niepoliczalni jak ziarnka piasku w Gangesie. Każdy z nich w swej własnej krainie ukazuje wielki i długi język, który pokrywa trzy tysiące wielkich tysięcy światów i wypowiada szczere i prawdziwe słowa: „Wy, wszystkie żyjące istoty, powinnyście wierzyć, wychwalać i czcić niepojętą zasługę i cnotę tej sutry, której ktoś podtrzymujący jest chroniony przez wszystkich Buddhów”.

Siariputro, poniżej świata jest Buddha o imieniu Lew, Buddha o imieniu Dobrze Znany, Buddha o imieniu Słynne Światło, Buddha o imieniu Dharma, Buddha o imieniu Sztandar Dharmy, Buddha o imieniu Podtrzymujący Dharmę.

Wszyscy Buddhowie tacy jak ci, niepoliczalni jak ziarnka piasku w Gangesie. Każdy z nich, w swej własnej krainie ukazuje wielki i długi język, który pokrywa trzy tysiące wielkich tysięcy światów i wypowiada szczere i prawdziwe słowa: „Wy, wszystkie żyjące istoty, powinnyście wierzyć, wychwalać i czcić niepojętą zasługę i cnotę tej sutry, której ktoś podtrzymujący jest chroniony przez wszystkich Buddhów”.

Siariputro, powyżej tego świata jest Buddha o imieniu Czysty Dźwięk, Buddha o imieniu Król Gwiazd, Buddha o imieniu Najwspanialszy Zapach, Buddha o imieniu Pachnące Światło, Buddha o imieniu Ramiona Wielkich Płomieni, Buddha o imieniu Wielokolorowe Klejnoty i Ciało Ozdobione Kwiatem, Buddha o imieniu Król Drzewa Sala, Buddha o imieniu Cnota Klejnotowego Kwiatu, Buddha o imieniu Wizja Wszystkich Znaczeń, Buddha o imieniu Taki Jak Góra Sumeru. Wszyscy Buddhowie tacy jak ci, niepoliczalni jak ziarnka piasku w Gangesie. Każdy z nich, w swej własnej krainie ukazuje wielki i długi język, który pokrywa trzy tysiące wielkich tysięcy światów i wypowiada szczere i prawdziwe słowa: „Wy, wszystkie żyjące istoty, powinniście wierzyć, wychwalać i czcić niepojętą zasługę i cnotę tej sutry, której ktoś podtrzymujący jest chroniony przez wszystkich Buddhów”.

Siariputro, jak myślisz, dlaczego ta sutra nazywana jest sutrą utrzymywaną w umyśle i chronioną przez wszystkich Buddhów?

Siariputro, jeśli dobry mężczyzna lub dobra kobieta słyszy tę sutrę i podtrzymuje ją oraz słyszy imiona tych wszystkich Buddhów, wówczas osoba ta utrzymuje je w umyśle i jest chroniona przez wszystkich Buddhów.

W ten sposób nieodwracalnie osiągnie Annutara Samjak Sambodhi, Nieprześcignione Doskonałe Oświecenie.

Dlatego Siariputro, wszyscy powinniście wierzyć moim słowom i zaakceptować je, jak również i to, co mówią ci Buddhowie.

Siariputro, jeśli są już ludzie, którzy uczynili ślubowanie lub teraz czynią ślubowanie, albo uczynią ślubowanie: „Pragnę narodzić się w krainie Amitabhy”, to ci ludzie narodzeni w przeszłości, teraźniejszości lub w przyszłości, to wszyscy ci ludzie nieodwracalnie osiągną Annutara Samjak Sambodhi, Nieprześcignione Doskonałe Oświecenie.

Dlatego Siariputro, wszyscy dobrzy mężczyźni i dobre kobiety, jeśli pośród nich są tacy, którzy mają zaufanie i wiarę, powinni uczynić ślubowanie: „Odrodzę się w tej krainie”.

Siariputro, tak jak ja teraz wychwalam zasługi i cnoty wszystkich Buddhów, tak wszyscy Buddhowie wychwalają moje niepojęte zasługę i cnotę, wypowiadając te słowa: „Siakiamuni Buddha może dokonać rzadkich i trudnych uczynków. W świecie Saha w zdegenerowanym czasie pięciu przeszkód, w środku zamętu kalpy, zamętu pojęć, zamętu namiętności, zamętu odczuwających istot i zamętu życia. Osiągną Annutara Samjak Sambodhi, Nieprześcignione Doskonałe Oświecenie. I dla dobra wszystkich żyjących istot głosi Dharmę, która jest trudna do uwierzenia na całym świecie”.

Siariputro, powinieneś wiedzieć, że w tym okresie zamętu pięciu przeszkód dokonuję trudnych czynów, osiągam Annutara Samjak Sambodhi, Nieprześcignione Doskonałe Oświecenie i całemu światu głoszę Dharmę, trudną do uwierzenie, niewyobrażalnie trudną”.

Gdy Buddha wypowiedział tę sutrę, Siariputra i wszyscy mnisi, wszyscy bogowie, ludzie i asiury i inne istoty ze wszystkich światów, słysząc to, co Buddha powiedział, z radością to przyjęli. Z pełną ufnością i wiarą zaakceptowali, oddali cześć i wycofali się.

 

Koniec Sutry Amitabhy wyjaśnionej przez Buddhę.

DHARANI USUWAJĄCA KARMICZNE PRZESZKODY W OSIĄGNIĘCIU ODRODZENIA W CZYSTEJ KRAINIE.