Sutra serca po japońsku (wyjaśnienie znaków kanji)

Kategoria: 

Wyjaśnienie japońskiej wersji Sutry Serca

This is Polish translation of Nadja Van Ghelue's 'The heart sutra in Japanese explained', Online kanji course for sutra copying and self-study. You can find original version at: www.theartofcalligraphy.com/heart-sutra-in-japanese.html

Poniższy tekst jest tłumaczeniem 'The heart sutra in Japanese explained', które zamieszczamy za uprzejmą zgodą autorki, Nadja Van Ghelue. Przekład wykonał Łukasz Szpunar. Oryginalny tekst jest dostępny pod adresem: www.theartofcalligraphy.com/heart-sutra-in-japanese.html

Kurs online kanji przed praktyką przepisywania sutr i nauki

Przedmiotem kursu jest Sutra Serca w języku japońskim z 270 znakami kanji. Znajdziesz tutaj graficzną reprezentację znaków kanji, zapis fonetyczny i tłumaczenie na język polski.

Kurs jest pomocą w praktyce przepisywania Sutry Serca.

Fonetyka i tłumaczenie

Znając fonetykę i tłumaczenie znaków kanji, łatwiej będzie ci rysować poszczególne znaki. Co więcej, układ graficzny jest bardzo wyraźny i przystępny. Dzięki temu łatwiej będzie ci zapamiętać znaki kanji.

Możliwość przepisywania sutr na własną rękę

Kurs kanji ma na celu zmianę Sutry Serca w języku japońskim w żywy tekst, na którym będziesz mógł pracować. Dzięki niemu będziesz mógł sam praktykować przepisywanie sutry. Jeśli będziesz chciał zapisać kanji oznaczające pustkę albo kanji mantry, po tym kursie nie będziesz miał z tym problemu.

Nie będziesz miał problemu ze zrozumieniem poszczególnych aspektów Sutry Serca w trakcie shakyo.

Znajdziesz tu również kompletną wersje fonetyczną zen Sutry Serca i Sutrę Serca w tłumaczeniu na język polski.

część 1 | część 2 | część 3

Tłumaczenie kanji Sutry Serca z języka japońskiego, część 1

Sutra Serca do przepisywania, część 1

kanji
HAN Pradż
NYA nia
HA pa
RA ra
MIT mi
TA ta
SHIN serce
GYÔ sutra

Sutra Serca Pradżniaparamita albo Sutra Serca Doskonałości Mądrości

kanji
KAN Awa
JI lokite
ZAI śwara
BO Bodhi
SATSU sattwa
GYÔ praktykować
JIN głęboko
HAN pradż

Bodhisattwa Awalokiteśwara,

kanji
NYA nia
HA pa
RA ra
MIT mi
TA ta
JI kiedy
SHÔ wyraźnie
KEN ujrzeć

gdy głęboko praktykował Doskonałość Mądrości, wyraźnie ujrzał

kanji
GO pięć
UN skandh, nagromadzeń
KAI wszystkie
puste
DO wolne od
IS całe
SAI całe
KU cierpienie
YAKU nieszczęście

że pięć nagromadzeń (skandha) jest pustych i uwolnił się od całego cierpienia.

kanji
SHA Sia
RI ri
SHI putra
SHIKI forma
FU nie jest
I różna od
pustka
pustka

O Siariputro! Forma nie jest różna od pustki; pustka

kanji
I różna
FU nie jest od
SHIKI forma
SHIKI forma
SOKU w rzeczy samej
ZE jest
pustka
pustka

nie jest różna od formy. Forma jest w rzeczy samej pustką; pustka

kanji
SOKU w rzeczy samej
ZE jest
SHIKI forma
JU uczucie
percepcja
GYÔ myśli
SHIKI świadomość
YAKU również

jest w rzeczy samej formą. Uczucie, percepcja, myśli i świadomość również są

kanji
BU
NYO jak
ZE to
SHA Sia
RI ri
SHI putra
ZE
SHO wszystkie

takie. O Siariputro, wszystkie

kanji
dharmy
pustka
natura
FU ani
SHÔ pojawiać się
FU ani
METSU znikając
FU nie

dharmy mają naturę pustki. Ani się nie rodzą ani nie umierają; ani nie są

kanji
KU nieczyste
FU ani
czyste
FU ani
zwiększać się
FU ani
GEN zmniejszać
ZE jest

nieczyste ani czyste; nie zwiększają się i nie zmniejszają. A zatem

kanji
KO więc
pustka
CHÛ | MU w | żadna
SHIKI | MU forma |żadne
JU uczucie
percepcja
GYÔ myśli
SHIKI świadomość

w pustce nie ma formy, uczuć, percepcji, myśli ani świadomości.

Tłumaczenie kanji Sutry Serca z języka japońskiego, część 2

Sutra Serca do przepisywania, część 2

kanji
MU nie ma
GEN oko
NI ucho
BI nos
ZETSU język
SHIN ciało
I umysł
MU nie ma

Nie ma oka, ucha, nosa, języka, ciała, umysłu;

kanji
SHIKI forma
SHÔ dźwięk
zapach
MI smak
SOKU smak
obiekty umysłu
MU nie ma
GEN zmysłowe

nie ma formy, dźwięku, zapachu, smaku, dotyku, obiektów umysłu. Nie ma światów

kanji
KAI światy
NAI więc
SHI również
MU nie ma
I umysł
SHIKI świadomość
KAI świat
MU nie ma

zmysłów ani świata świadomości umysłu. Nie ma

kanji
MU nie ma
MYÔ mądrości
YAKU również
MU nie ma
MU nie ma
MYÔ mądrości
JIN kresu
NAI więc

niewiedzy i kresu niewiedzy.

kanji
SHI także
MU żadnej
starość
SHI śmierć
YAKU a także
MU nie ma
starość
SHI śmierć

Nie ma starości i śmierci ani kresu starości i śmierci.

kanji
JIN kres
MU nie ma
KU cierpienie
SHÛ przyczyna
METSU zaniknięcie
ścieżka
MU nie ma
CHI mądrość

Nie ma cierpienia, przyczyny cierpienia, zaniknięcia cierpienia i drogi. Nie ma mądrości ani

kanji
YAKU również
MU nie ma
TOKU osiągnięcie
I ponieważ
MU nie ma
SHO nic
TOKU | KO osiągnąć | zatem
BO bo

osiągnięcia. Ponieważ nie ma niczego do osiągnięcia,

kanji
DAI dhi
SAT satt
TA wa
E przebywać
HAN pradż
NYA nia
HA pa
RA ra

Bodhisattwa przebywa w Doskonałości Mądrości,

kanji
MIT mi
TA ta
KO zatem
SHIN umysł
MU nie ma
KEI przeszkody
GEI przeszkody
MU nie ma

ma umysł wolny od przeszkód.

kanji
KEI przeszkód
GEI przeszkód
KO zatem
MU nie ma
U ma
KU lęk
FU lek
ON przekracza

Ponieważ umysł jest wolny od przeszkód, jest bez lęku.

kanji
RI | IS przekraczać | całe
SAI | TEN całe | złudzenie
złudzenie
MU złudzenie
złudzenie
KU w końcu
GYÔ w końcu
NE Nir

Przekroczywszy całe złudzenie, Bodhisattwa w końcu osiąga Nirwanę.

Tłumaczenie kanji Sutry Serca z języka japońskiego, część 3

Sutra Serca do przepisywania, część 3

kanji
HAN vana
SAN trzy
ZE światy
SHO wszyscy
BUTSU Buddhowie
E praktykować
HAN pradż
NYA nia

Wszyscy Buddhowie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości praktykują Doskonałość

kanji
HA pa
RA ra
MIT mi
TA ta
KO i
TOKU urzeczywistniać
A a
NOKU nut

Mądrości urzeczywistniając nieprześcignione

kanji
TA ta
RA ra
SAN sam
MYAKU jak
SAN sam
BO bo
DAI dhi
KO zatem

doskonałe Oświecenie. Wiedz zatem,

kanji
CHI wiedz, że
HAN pradż
NYA nia
HA pa
RA ra
MIT mi
TA ta
ZE jest

że Doskonałość Mądrości jest

kanji
DAI wielka
JIN święta
SHU mantra
ZE jest
DAI wielka
MYÔ wiedza
SHU mantra
ZE jest

wielką, świętą mantrą. To mantra wielkiej wiedzy,

kanji
MU nie
wyższa
SHU mantra
ZE jest
MU nie ma
równa
równa
SHU mantra

nieprześcigniona mantra, mantra nie mająca sobie równej

kanji
może
JO usunąć
IS całe
SAI całe
KU cierpienie
SHIN prawdziwa
JITSU prawdziwa
FU nie

która usuwa całe cierpienie. Jest prawdą, nie

kanji
KO fałszywa
KO zatem
SETSU mówić
HAN pradż
NYA nia
HA pa
RA ra
MIT mi

fałszem. Powtarzaj więc mantrę Doskonałości Mądrości.

kanji
TA ta
SHU mantra
SOKU zatem
SETSU recytować
SHU mantra
WATSU mówić

Recytuj więc mantrę:

kanji
GYA ga
TEI te
GYA ga
TEI te
HA pa
RA ra
GYA ga
TEI te

gate gate paragate (wykroczył, wykroczył, wykroczył poza),

kanji
HA pa
RA ra
sam
GYA ga
TEI te
BO bo
JI dhi
SO s
WA wa
KA ha

parasamgate bodhi svaha (wykroczył całkowicie poza, Oświecenie, niech żyje).