Wielka Mantra Siurangama

Tłumacz: 
Kanzen
Kategoria: 

Namo Zgromadzeniu Siurangama Buddów i Bodhisattwów O
Namo Zgromadzeniu Siurangama Buddów i Bodhisattwów O
Namo Zgromadzeniu Siurangama Buddów i Bodhisattwów O
Głęboka i wspaniała dharani Nieporuszonego Czczonego
Królewska Siurangama pojawia się rzadko na świecie.
Kładzie kres złudnemu myśleniu trwającemu od niezliczonych przeszłych kalp.
Nie muszę przechodzić przez nieskończone okresy czasu by osiągnąć ciało Dharmy.
Teraz ślubuję osiągnąć Drogę i jako Król Dharmy powrócę, by wyzwolić odczuwające istoty liczniejsze niż ziarnka piasku w Gangesie.
To głębokie postanowienie ofiarowuję miriadom krain Buddhów
tak odpłacając nieskończone błogosławieństwo i dobro Buddhy.
Proszę Czczonego Przez świat, by potwierdził moje postanowienie:
raczej niech wpierw wejdę w zły świat pięciu przeszkód i nie osiągnę błogosławieństwa Nirwany, niż choćby jedna istota miała nie osiągnąć Stanu Buddhy.
Wielki Zwycięzco, Wielki Mocą, Wielki Współczujący!
Odkryj i rozprosz teraz moje najmniejsze wątpliwości.
Tak osiągnę szybko nieprześcignione Oświecenie
I zasiądę w Bodhimandali świata dziesięciu kierunków
Nawet jeśli natura pustki zniknie
Mój umysł wadżry pozostanie nieporuszony.

CHWAŁA WIECZNIE PRZEBYWAJĄCEMU W DZIESIĘCIU KIERUNKACH BUDDZIE
CHWAŁA WIECZNIE PRZEBYWAJĄCEJ W DZIESIĘCIU KIERUNKACH DHARMIE
CHWAŁA WIECZNIE PRZEBYWAJĄCEJ W DZIESIĘCIU KIERUNKACH SANDZE
NAMU DZIO DZIU DZIPPO BUTSU
NAMU DZIO DZIU DZIPPO HO
NAMU DZIO DZIU DZIPPO SO
NAMU SIAKIAMUNI BUTSU
NAMU BUTCIO SIURIOGON
NAMU KANDZEON BOSATSU
NAMU KONGODZO BOSATSU

Wówczas Czczony Przez Świat wysłał promień światła stu klejnotów ze szczytu swojej głowy i w środku światła pojawił się lotos o tysiącu klejnotowych płatków. Na kwiecie lotosu siedział przemieniony Tathagata, który ze szczytu swojej głowy wysłał dziesięć promieni światła stu klejnotów. Miriady świateł świeciły dookoła ukazując wszędzie liczne jak ziarnka piasku w dziesięciu rzekach Gangess tajemne duchy wadżry, każdy trzymający górę i włócznię wypełniały całą przestrzeń. Całe wielkie zgromadzenie patrzyło w górę z lękiem i zachwytem. Szukając schronienia w Budzie z jednym umysłem słuchali przemienionego Nirmanakaji Tathagaty wypowiadającego mantrę, gdy promień światła emanował z jego niewidocznego czubka głowy.

ON ONORI BISIAACI BIRA HODZIA RATO RII, HODO HODO NII
HODZIA RAA HOO NIHAN KUKI TSURIO JOO HAN
SO MOO KOO
21 x

OBECNE TU ZGROMADZENIE MNICHÓW
OFIAROWUJE RECYTACJĘ MANTRY SIURANGAMA
NIEBIAŃSKIM SMOKOM BRONIĄCYM DHARMĘ
ORAZ CHRONIĄCYM ZIEMIĘ I ŚWIĘTE BUDYNKI ŚWIĄTYNI
ORAZ PRZEBYWAJĄCYM NA TRZECH NIŻSZYCH ŚCIEŻKACH ISTNIENIA I DOŚWIADCZAJĄCYM OŚMIU TRUDNOŚCI, BY ODDZIELILI SIĘ OD CIERPIENIA
OBY WSZYSTKIE ISTOTY W TRZECH KRAINACH ISTNIENIA OTRZYMAŁY W PEŁNI CZTERY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
OBY WSZYSTKIE KRAJE ŻYŁY W POKOJU I BEZ WOJEN
OBY WIATR WIAŁ HARMONIJNIE I DESZCZ PADAŁ WE WŁAŚCIWYM
CZASIE I ILOŚCI
OBY PRAKTYKA ZGROMADZENIA BYŁA ZWYCIĘSKA I POMYŚLNA
OBYŚMY BEZ PRZESZKÓD OSIĄGNĘLI DZIESIĘĆ BHUMI
OBY ŚWIĄTYNIA ŻYŁA W SPOKOJU I BEZ NIEPOKOJU
A WSZYSCY WYZNAWCY WZRASTALI W SZACUNKU, SZCZĘŚCIU I MĄDROŚCI.