Wskazania Bodhisattwy i zdolność do przyjęcia Wskazań Bodhisattwy

Autor: 
Jiun Sonja
Tłumacz: 
Czcigodny Kanzen
Kategoria: 

Wskazania są wskazaniami w naszym własnym umyśle. Są to wskazania Natury Buddhy. Samadhi1 i Pradżnia2 są tym samym Samadhi i tą samą Pradżnią w naszym umyśle. Zatem jest to Samadhi i Pradżnia Natury Buddhy.

Tylko Buddha, Czczony Przez Świat osiągnął najwyższe nieprześcignione oświecenie. Widząc, że Dharma wskazań jest właściwa dla umysłów wszystkich odczuwających istot ukazał ją i wyjaśnił. To jest Dharma wskazań, którą wam przekażę. Urzeczywistnieniem tego pierwotnego Samadhi i Pradżni w umyśle każdej istoty są sutry.

Jeżeli chodzi o zdolność istot, Dharma wskazań może być określona jako wielka lub mała. Jeśli otrzymasz wskazania, ale wciąż jesteś przywiązany do ciała i umysłu pięciu skandh3, pragnąc uwolnić to ciało i umysł, to wszystkie wskazania jakie otrzymasz staną się wskazaniami Śrawaków.

Jeśli rozumiesz, że od początku zjawiska skhandy formy są jak obłok na niebie a zjawiska umysłu są jak odbicie księżyca w wodzie i zrozumiesz, że wszystkie istoty i ty sam, pierwotnie jesteście tacy sami i nie można o was powiedzieć, że jesteście jednym lub wieloma, i jeśli wzbudzisz w sobie Cztery Wielkie Ślubowania4 aby otrzymać te wskazania, wówczas wskazania, które otrzymasz, staną się wskazaniami Bodhisattwy.

Jeśli otrzymasz wskazania, ale będziesz przywiązany do ciała i umysłu, to same wskazania zanikną wraz ze zniszczeniem ciała i umysłu.

Kiedy Wskazania Bodhisattwy są wolne od przywiązania do pięciu skandh oraz otrzymuje się je z niepodzielnym i wielkim umysłem, to wskazania te wpłyną do wielkiego oceanu przyszłej kalpy.

Buddha wyjaśnił pięć różnych natur – osobowości. Chociaż mówi o pięciu osobowościach, są one jedną naturą Dharmy. Ale choć jest to jedna natura Dharmy, nie szkodzi mówić o pięciu naturach. W dzisiejszych czasach ludzie są przywiązani do światowej sławy i zysku, chciwi i wypełnieni pięcioma pożądaniami5 niezdolni wzbudzić nawet przez chwilę pragnienia osiągnięcia Prawdziwej Dharmy.

Ludzie są przywiązani ponad miarę przywiązania, chciwi poza granice chciwości. Co więcej powodują, iż w ich umysłach powstaje wszelkiego rodzaju światowa przebiegłość, cwana argumentacja, złudne pojęcia i inne negatywne stany umysłu. Ozdabiają oni swoje błędy i gromadzą złe czyny nie będąc świadomi, iż brakuje im wstydu.

Czasami mają okazję słyszeć Prawdziwą Dharmę i zetknąć się z sutrami Buddhy, ale nie pojawia się w nich żadne zaufanie ani wiara. Tego rodzaju ludzie sa nazywani „żyjącymi istotami nie posiadającymi natury”. Można powiedzieć, że czasowo ich Natura Buddhy zniknęła. W dzisiejszych czasach jest wielu takich ludzi. Jeśli z jakiegoś powodu otrzymali Jukai równa się to nieistotnym związkom karmicznym. W rzeczywistości taka osoba nie ma zdolności do przyjęcia Wskazań Bodhisattwy.

Z kolei jest grupa istot, która postrzega nietrwałość światowych pragnień i pojmuje okropność narodzin i śmierci. Rozumiejąc potrzebę praktyki Wskazań, Samadhi i Pradżni z oddaniem poszukują Dharmy spokoju Nirwany. Jeśli porównamy tych ludzi z poprzednią grupą, istnieje pomiędzy nimi różnica taka jak pomiędzy niebem i ziemią. Jednakże z powodu nie pojawienia się wielkiego umysłu i braku urzeczywistnienia, iż pierwotnie są oni nierozdzielni ze wszystkimi istotami, a tylko pragną częściowego wyzwolenia dla siebie, również i oni nie są zdolni do przyjęcia Wskazań Bodhisattwy.

To nazywa się nasieniem natury śrawaki.

Następnie, pośród tych ludzi, niektórzy o błyskotliwym umyśle, nie czekają aż inni wyjaśnią Dharmę ale praktykują i osiągają oświecenie, głęboko kontemplując karmiczne przyczyny narodzin i śmierci. Ci ludzie są lepsi aniżeli poprzednia grupa, ale z powodu braku prawdziwej Bodhicitty6 i przywiązania do swojego umysłu, im również brakuje zdolności do przyjęcia Wskazań Bodhisattwy.

To nazywa się nasieniem natury pratjeka.

Następnie są ci, którzy widzą, iż ciało i umysł pięciu skandh są jak obłok na niebie lub jak księżyc w wodzie, oraz że wszystkie istoty i świat w dziesięciu kierunkach są niczym innym, aniżeli manifestacją ich własnego umysłu. Powstaje w nich nierozdzielny, nieuwarunkowany i współczujący umysł wobec innych istot. Taka osoba, której czyny są poświęcone istotom w świecie zjawisk - Dhamadatu i która ofiaruje swoje własne życie aby szukać Najwyższej Drogi, jest tą, która posiada prawdziwą zdolność otrzymania Wskazań Bodhisattwy.

Kontemplując w ten sposób, ze szczerym i oddanym sercem, przyjmijcie tą Dharmę Wskazań.

 • 1. Samadhi - oznacza medytacyjne pochłonięcie. W tym kontekście jest to pochłonięcie, w którym nie ma żadnej percepcji jaźni-ja.
 • 2. Pradżnia - mądrość powstająca z doświadczenia wglądu i zrozumienia.
 • 3. Pięć skandh - skupisk lub składników, z połączenia których powstaje osoba. Są to: 1) forma, 2) myśli, 3) uczucia, 4) wola, 5) świadomość.
 • 4. Cztery Wielkie Ślubowania - są to ślubowania Bodhisattwy:
  • Ślubowanie wyzwolenia wszystkich istot bez wyjątku.
  • Ślubowanie odcięcia wszystkich skalań, pomimo ich niezliczonej ilości.
  • Ślubowanie urzeczywistnienia wszystkich nauk Dharmy, pomimo ich niezliczonej ilości.
  • Ślubowanie urzeczywistnienia Drogi Buddhy, choć jest ona trudna do osiągnięcia.

 • 5. Pięć pożądań - sława [władza], bogactwo, seks, jedzenie, sen.
 • 6. Bodhicitta - jest aspiracją osiągnięcia oświecenia dla dobra innych. Podstawą Bodhicitty jest miłująca dobroć i współczucie. Prawdziwa Bodhicitta oznacza nie tyle pragnienie osiągnięcia oświecenia, ile chęć ofiarowania go innym istotom, aby mogły szybko uwolnić się od cierpienia samsary.
Informacje: 

Tekst pochodzący z Jiun Sonja Hogoshu (Zebrane Nauki Dharmy Jiun Sonja).
Wygłoszony przez Jiun Sonja w czasie udzielania Jukai 11 listopada 1761 roku w Bosataukai Dojo.