Związek z nauczycielem w przypadku przyjęcia Schronienia w Trzech Klejnotach

Autor: 
Czcigodny Kanzen
Kategoria: 

Przyjęcie Schronienia w Buddzie, Dharmie i Sandze, oznacza że zostaliśmy uczniami Buddhy. Innymi słowy od tego momentu jesteśmy buddystami.

Z tym związane są trzy sprawy. Powinniśmy codziennie przyjmować Schronienia. Rano po wstaniu i wieczorem przed snem. To jest minimum. Po przyjęciu Schronień należy przestrzegać pięciu wskazań moralnych: 1) nie zabijać; 2) nie kraść; 3) nie cudzołożyć, czy postępować niewłaściwie seksualnie; 4) nie kłamać i 5) nie pić alkoholu, narkotyków etc. Następnie należy praktykować szczodrość ciałem, mową i umysłem.

Schronienia wiążą nas z Buddhą i najwyższym oświeceniem.

Wskazania ratują nas przed upadkiem do trzech niższych światów oraz przedłużają nasze życie i chronią od chorób.

Szczodrość praktykowana obecnie w tym życiu zapewnia w przyszłych żywotach przedłużenie życia, chroni od przedwczesnej śmierci, oraz zapewnia nam dostatek tak byśmy nie cierpieli z powodu głodu i niedostatków w przyszłości. Również zapewnia odrodzenie w dobrej rodzinie i dobre relacje.

Schronienia są najważniejsze, ale dwa pozostałe — wskazania i szczodrość są niezbędnym atrybutem Schronienia. Innymi słowy bez tych dwóch Schronienia tracą swoje znaczenie w naszym życiu.

To wszystko otrzymujemy dzięki współczuciu nauczyciela, który udziela nam Schronień. Dlatego nawiązujemy z nim więź karmiczną, która jest niezwykle ważna. Nauczycielowi Schronień zawsze powinniśmy okazywać szacunek, nawet jeśli później nie praktykujemy z nim Dharmy i nie otrzymujemy od niego nauk, instrukcji i inicjacji. Nie wolno nam zapomnieć o nim do końca życia. Powinniśmy przynajmniej pamiętać o życzeniach noworocznych, kiedy modlimy się za jego zdrowie i długie życie. Właściwe są też prezenty i ofiary kiedykolwiek o tym pamiętamy lub kiedykolwiek go odwiedzamy.

Nauczyciel, który udzielił Schronień powinien okazywać współczucie osobom, które mu powierzyły swoje zaufanie. Powinien zawsze służyć radą i wsparciem osobom, które od niego przyjęły Schronienia. Może pomóc w szukaniu cnotliwego nauczyciela Dharmy i będącego dobrze obeznanym w naukach i praktykach.

Nie jest istotne z jakiej szkoły pochodzi nauczyciel Schronień, ani do jakiej tradycji czy linii należy, ponieważ Schronienie w Buddzie, Dharmie i Sandze jest takie samo dla wszystkich tradycji buddyjskich z wyjątkiem tybetańskiej religii bon.

Powyższe dotyczy tylko i wyłącznie oraz ogólnie związku z nauczycielem po przyjęciu Schronień buddyjskich. Związek z nauczycielem, który jest naszym przewodnikiem w praktyce Dharmy, lub jest mistrzem inicjacji itp., jest jeszcze inny i wymaga to osobnej wiedzy i studiów. Należy studiować i znać nauki dotyczące takiego związku zgodnie z daną linią przekazu oraz zgodnie z naukami Buddhy i naukami indyjskich patriarchów.

Na koniec powinniśmy pamiętać, że nie każdy ma prawo udzielania Schronień. Trzeba mieć na to pozwolenie i błogosławieństwo całej linii nauczycieli od samego Siakiamuniego Buddhy. Osoby nie mające prawa do udzielania Schronień, a mimo wszystko czyniące to są pozbawione nie tylko prawa do udzielania Schronień, ale dokonują paradzika — najcięższego ze wszystkich wykroczeń. Ich karma jest karmą piekielną, ponieważ sprowadzają na manowce i oszukują niewinnych ludzi. Ci, którzy im świadomie pomagają w tym procederze są obciążeni w takim samym stopniu. Dlatego zanim przyjmiemy Schronienie powinniśmy upewnić się czy nauczyciel, od którego chcemy przyjąć Schronienie ma do tego prawo. W przypadku znanych nauczycieli buddyjskich jak J.Ś. Dalajlama czy J.Ś. Karmapa nie musimy się obawiać, ale w przypadku innych powinniśmy się dowiedzieć czy to właściwa osoba.

Zgodnie z moją wiedzą w Polsce udzielało i udziela bezprawnie Schronień około ośmiu, dziewięciu osób, ale ta liczba być może jest wyższa. Na Zachodnie liczba ta jest obecnie trudna do oszacowania.