Inne teksty

Karma (Dr Alex Berzin) [PDF]
Kilka słów do ludzi z Zachodu (Wywiad z Czcigodnym Thinley Norbu Rinpocze) [PDF]
Czcigodny Kanzen Wyjaśnienie Jukai [PDF]
Paul Debes Przebudzony
Philip B. Yampolsky Hakuin i Zen Rinzai [PDF][TEX]