Ochrona środowiska naturalnego. Wskazówki dla buddyjskich klasztorów, ośrodków i społeczności karma kagju

Autor: 
J.Ś. XVII Karmapa Ogjen Trinle Dordże
Kategoria: 

źródło: benchen.org.pl