Lama Tsering Rinpocze w Warszawie i Krakowie

Lama Tsering Rinpocze Lama Tsering Rinpocze jest Lamą - rezydentem w Drikung Garchen Institut w Monachium. Został wyświęcony na mnicha w wieku ośmiu lat, a dwa lata później otrzymał święcenia mnicha-nowicjusza. Ukończył studia w głównym klasztorze Drikung-Kagju w Dehra Dun w Indiach. Podczas wizyty w Warszawie i Krakowie będzie można zaznajomić się z takimi praktykami jak : Amitajus, Wadżrajogini, Czenrezik oraz zostanie omówiony tekst 37 praktyk bodhisattów.

Wizyta będzie miała miejsce w dniach 5 - 11 lutego 2015 r.

Amitajus
Praktyka Amitajus usuwa przeszkody na naszej drodze do oświecenia dla dobra wszystkich istot. Usuwa braki naszej energii życiowej spowodowanej przez wewnętrzne oraz zewnętrzne negatywności. Zapewnia nam długie życie w pomyślności i zdrowiu.

Wadżrajogini.
Praktyka Wadźrajogini przekształca emocję pożądania we współczucie oraz ignorancję w mądrość. Dzięki tej praktyce można zrealizować jedność błogości i niedualnej mądrości oraz w pełni odkryć pierwotną, oświeconą naturę swojego umysłu.

Czenrezik.
Czenrezik(Awalokiteśwara) jest ucieleśnieniem współczucia wszystkich Buddów. Mówi się, że w mantrze Czenrezika ukryte są wszystkie nauki Buddy i że posiada ona moc oczyszczania zaciemnień umysłu. Współczucie jest oświeconą właściwością, którą rozwijamy poprzez praktykę i recytację mantry Czenrezika oraz przez współczujące traktowanie wszystkich istot.

37 praktyk bodhisattwów.
37 praktyk bodhisattwów to zbiór zasad postępowania, które należy przestrzegać chcąc osiągnąć oświecenie. Ten zwięzły tekst został napisany przez tybetańskiego mnicha i uczonego w XIV wieku. J.E. Garchen Rinpocze zaleca ciągłe studiowanie tego tekstu, gdyż zawiera ona cała istotę buddyzmu. Jest to jeden z tekstów najbardziej cenionych przez J.Ś. Dalajlamę.

Tagi: